สำนักงาน เทศบาลตำบลบางบ่อ
หลวงพ่อปาน
วัดบางบ่อ
มูลนิธิเจ้าพ่อหลวง
ศาลเจ้าพ่อหลวง
ถนนสายวัดบางบ่อ
คลองสำโรง
ตลาดบางบ่อ